Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί γιορτάζουμε την αναστήλωση των αγίων Εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Πίστεως κατά της φοβερής αιρέσεως των Εικονομάχων, των αιρετικών δηλαδή εκείνων που δεν εδέχοντο να τιμούν τις άγιες Εικόνες. Το <<Ωρολόγιο>> της Εκκλησίας γράφει: Για εκατό και πλέον χρόνια διαταράχθηκε η Εκκλησία με διωγμούς από κακοδόξους εικονομάχους. Πρώτος υπήρξε ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος και τελευταίος ο Θεόφιλος, ανδρας της αγίας Θεοδώρας, η οποία μετά το θάνατο του συζύγου της ανέλαβε την εξουσία και στερέωσε πάλι την Ορθοδοξία μαζί με τον Πατριάρχη Μεθόδιο. Η Βασίλισσα Θεοδώρα διακήρυξε δημόσια ότι ασπαζόμεθα τις Εικόνες, όχι λατρευτικά, ούτε ως Θεούς, αλλά ως εικόνες των αρχετύπων. Την πρώτη Κυριακή των νηστειών το έτος 843, η Θεοδώρα μαζί με το γιό της αυτοκράτωρα Μιχαήλ, λιτάνευσαν και ανεστήλωσαν τις άγιες εικόνες μαζί με τον κλήρο και το λαό. Από τότε εορτάζουμε κάθε χρόνο την ανάμνηση αυτού του γεγονότος γιατί καθωρίσθηκε οριστικά ότι δεν λατρεύουμε τις Εικόνες, αλλά τιμούμε και δοξάζουμε όλους τους Αγίους που εικονίζουν και λατρεύουμε μόνο τον εν Τριάδι Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κανένα άλλο είτε Άγιο είτε Άγγελο.

Πηγη αναδημοσιευσης : Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ


Ανω : Το ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 13 3 2001
.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ


Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει τα νικητήρια της αμωμήτου ημών πίστης κατά του κόσμου της αμαρτίας, της άρνησης, της κακοήθειας, της ψεύτικης θεωρίας, της αίρεσης ,των διωγμών μέχρι ακόμα και του αίματος, όπου έν μέσω των πολλών παγίδων εξήλθε νικώσα και σώζουσα κατά την διδασκαλία του αρχηγού και θεμελιωτή Αυτής Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Κατά την επίσημο, λοιπόν, αυτή ημέρα κατά την οποία η Ορθοδοξία πανηγυρίζει τον θρίαμβό της και την ελευθερία της από τα δεσμά της πλάνης και του θανάτου η Εκκλησία μας όρισε να αναγιγνώσκεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή, δια της οποίας ευαγγελικής περικοπής κηρύττεται και ομολογείται η βάση και το θεμέλιο της Ορθοδόξου ημών πίστης.

«Ραββί,σύ εί ο Υιός του Θεού, σύ εί ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Ομολογία υψίστης σημασίας, η οποία υψώνει εκείνους που πιστεύουν και συγχρόνως ομολογούν τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου .

Στην πίστη και ομολογία αυτή στηρίζονται όλα τα δόγματα, τα μυστήρια, το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, οι παραδόσεις και κάθε ορθή διδασκαλία έγγραφος και άγραφος .Είναι γεγονός δε αναμφισβήτητο ότι στην πίστη αυτή οφείλει η ανθρωπότητα την σωτηρία της, την ανάπτυξή της, τον πολιτισμό της, την ευγένειά της.

Η πίστη ότι « ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού» ανυψώνει το πνεύμα και κρατύνει την καρδιά., διδάσκει την ισότητα, την ελευθερία, την αγάπη στον πλησίον, την εθελοθυσία, την εργατικότητα και όλες τις αρετές οι οποίες επενεργούν δια την πνευματική ανύψωση και τελείωση του ανθρώπου. Η πίστη παρέχει τα ευγενέστερα αισθήματα και την πεποίθηση δια την μέλλουσα ζωή και αθανασία της ψυχής μας.

Το μόνο λοιπόν εξαίρετο και βέβαιο αγαθό στον άνθρωπο είναι η ορθή πίστη στον εν Τριάδι Θεό, την οποίαν κήρυξαν οι Απόστολοι ανά την οικουμένη, μη φειδόμενοι κόπους, θυσίες, στερήσεις, διωγμούς ακόμα και θάνατο και μαρτύρησαν υπέρ αυτής μυριάδες μαρτύρων ανδρών και γυναικών, αφού μάλιστα πολλάκις θυσίασαν όχι μόνο αξιώματα και περιουσίες αλλά και αυτή την ζωή τους.

Αυτήν την πίστη και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας διατράνωσαν πανταχού και πάντοτε - εν έργοις και λόγοις και εν εικονίσμασι - και έλαμψε η χάρις, η αλήθεια, το Φως, που φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπο - ο οποἰος πιστεύει και ομολογεί Πατέρα, Υιό και ΄Αγιο Πνεύμα,Τριάδα Ομοούσιο και αχώριστο - και εδραίωσαν την Ορθόδοξο πίστη και έγιναν οι ιεροί αυτής θεματοφύλακες και της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας οι θείοι στηλοβάτες.

Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «τίποτε από την εκκλησία δεν είναι δυνατότερο, άνθρωπε. Λύσε προς αυτήν τον πόλεμο, δια να μη σου καταλύσει την δύναμη. Μη δημιουργείς πόλεμο εναντίον του ουρανού. Άνθρωπο εάν πολεμάς ή θα νικήσεις ή θα νικηθείς. Την Εκκλησίαν δε εάν πολεμάς να νικήσεις, είναι αδύνατο, διότι ο Θεός είναι από όλους ισχυρότερος».
«Πόσοι τύρανοι θέλησαν να νικήσουν την Εκκλησία; πόσα τήγανα; πόσοι κάμινοι; θηρίων οδόντες; ξίφη ακονισμένα; και δεν νίκησαν»· και συνεχίζει, ο χρυσούς την γλώττα Ιωάννης: «πού είναι οι πολεμήσαντες; απεσιωπἠθηκαν και λησμονήθηκαν, πού δε η Εκκλησία; υπέρ τον ήλιο λάμπει· εκείνοι έσβησαν αυτή μένει αθάνατος».

«Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον η πίστις ημών· και, τις εστίν ο νικών τον κόσμον, ειμή ο πιστεύων ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός;»
«Ραββί, συ εί ο υιός του Θεού συ εί ο Βασιλεύς του Ισραήλ».

Αυτή είναι η δύναμη της πίστεως, τα δε έργα αυτής είναι ανάλογα με την δύναμή της. Αυτή την πίστη πρέπει και εμείς να ομολογούμε και να τιμούμε με τα φρονήματα μας και τις πράξεις μας, εάν θέλουμε να είμαστε εν λόγοις και έργοις Ορθόδοξοι χριστιανοί· και ουχί στην ταυτότητα αλλά στην ομολογία και την πράξη διότι η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία. και προπάντων είναι πίστη και ζωή αληθινή και η οποία ζωή έχει συνέχεια από γής προς ουρανό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: