Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2014 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ EXIT POLLS

Η "ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΑ " ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2014  -  Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ EXIT POLLS

Αρθρο του
Καθηγητή Ανδρέα Αθηναίου
Case Western Reserve
University of Pennsylvania
πρωην Νομαρχη

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 18ης Μαΐου, έθεσαν μεταξύ άλλων και το ερώτημα γιατί τόσο μεγάλη η απόκλιση των EXIT POLLS από το τελικό αποτέλεσμα. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελακης, έθεσε ευθέως το θέμα  στις εταιρείες Δημοσκοπήσεων και τις κάλεσε να απαντήσουν.  Ο Υπουργός Εσωτερικών στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου του προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων διατυπώνει:
«Όπως καλά γνωρίζετε τα αποτελέσματα των exit polls, που ανακοινώθηκαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι κάλπες της 18ης Μαΐου, είχαν μεγάλη απόκλιση σε σχέση με το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό μάλιστα δεν συνέβη για πρώτη φορά στον Τόπο μας.»

Προφανώς ο Υπουργός Εσωτερικών, και το Εκλογικό Σώμα, αναζητούν μια Επιστημονική Απάντηση, καθότι το γεγονός ότι τα EXIT POLLS ανακοινώνονται αφού κλείσουν οι κάλπες, αποκλείει, την όποια περίπτωση, οι Δημοκοπικές Εταιρείες με τα Exit Polls, να θελήσουν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
Η Εκλογική Συμπεριφορά, είναι ένας τομεας Επιστημονικής Ανάλυσης, της Πολιτικής Επιστήμης, και του ευρέως φάσματος των Κοινωνικών Επιστημών, και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, από την Οικονομική Επιστήμη, την Οικονομετρία και την Στατιστική, έως την Κοινωνιολογία. 
Όλα τα γνωστά Πανεπιστήμια της Αμερικής, αναπτύσσουν μεγάλη έρευνα και βιβλιογραφία, στο αντικείμενο της Εκλογικής Συμπεριφοράς, και υπάρχει συνεχώς παραγωγή καινούργιας γνώσης, και επιστημονικών Δημοσιεύσεων.

Μια Υπόθεσης που τίθεται πάντα εις τον «βάσανο» της Επιστημονικής Ανάλυσης (Hypothesis Testing) , της Εκλογικής Συμπεριφοράς, είναι κατά πόσον οι ψηφοφόροι ψηφίζουν με βάση το ατομικό τους συμφέρον (pocketbook Theory) και κατά πόσον  ψηφίζουν με βάση Εθνικά Θέματα (National Issues) . Στις Αμερικανικές Εκλογές, οι Οικονομετρικές Μετρήσεις της Εκλογικής Συμπεριφοράς, βγάζουν πάντα Μικτό αποτέλεσμα, και το ερώτημα απαντάται με  ποσοστά, «τόσο της %» με βάση το στενό ατομικό συμφέρον, και «τόσο της %» με βάση τα Εθνικά Θέματα.

Στην Ελλάδα, οι Αμερικανικές αναλύσεις, θεωρούσαν τους Έλληνες απόλυτα δεμένους με το Πελατειακό Σύστημα, και ψηφίζοντας σχεδόν Απόλυτα, με βάση το Ατομικό συμφέρον. Μια Επιστημονική Ανάλυση όμως (1) το 1979, έδειξε ότι οι Έλληνες  ψηφίζουν με βάση τα Εθνικά Θέματα, και είναι σε θέση να συνδέουν το Εθνικό με το Ατομικό Συμφέρον. Η εποχή αυτή «εκλογικής ωριμότητας» του Έλληνα Ψηφοφόρου, έφερε της ΑΛΛΑΓΗ του 1981, όπου ο Έλληνας ψήφισε με βάση ΘΕΜΑΤΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (Issues) και όχι με βάση το Πελατειακό Σύστημα.

ΠΑΤΡΙΔΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΚΡΑΤΟΣ-ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Διαχωρίζοντας την έννοια της «ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, αλλά και του ΚΡΑΤΟΥΣ», μπορεί να διατυπωθεί το επιστημονικά τεκμηριωμένο «αξίωμα» ότι <<Όταν η Κρατική Μηχανή, υπηρετεί την Έννοια του Κράτους και όταν αυτή ταυτιστεί με την έννοια της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και της ΠΑΤΡΙΔΑΣ, τότε έχει επιτευχθεί μια πραγματικότητα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Όσο πιο διαφορισμενα από την ΠΑΤΡΙΔΑ είναι (και μεταξύ τους) η Κρατική Μηχανή, από το Κράτος, και αυτό από την Πολιτεία, τόσο δημιουργείται και ένα «έλλειμμα Δημοκρατίας», αλλά το πιο σημαντικό και επικίνδυνο, δημιουργούνται διεργασίες, Πολιτισμικού Εκφυλισμού σε κάθε μορφή της αυλης και υλικής υπόστασης ενός Έθνους και του Λαού του.

Στα 30 Χρόνια που πέρασαν, παρά την «αύρα της Αλλαγής» του 1981, θα πρέπει να γίνει συνειδητό, ότι Οι Οντότητες   ΠΑΤΡΙΔΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΚΡΑΤΟΣ-ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  άρχισαν να αποκλίνουν μεταξύ τους, απομακρινόμενες όλο και περισσότερο από την ευκταία ταύτιση που φέρνει την Άνθηση της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού, η ….του Πολιτισμού και της Δημοκρατίας.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν θα πρέπει να μας διαφύγει, ότι από το 1981, ο άνεμος της Αλλαγής, βρίσκεται σε αντίρροπη τροχιά, από εκείνην της Νέας Τάξης Πραγμάτων και της Παγκοσμιοποίησης. Στις Εκλογές του 1981, Οι Έλληνες ήταν έτοιμοι -διψούσαν- για ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. (Development, Political Stability, Social Justice). Όμως τα αιτήματα αυτά, δρομολογήθηκαν στην Ελλάδα, με 40 Χρόνια Καθυστέρηση.  Οι στόχοι αυτοί ήταν οι στόχοι του «Σχεδίου Μαρσαλ» για την Ελλάδα. Όμως το Διεθνές Γεωπολιτικό Σκηνικό και οι «τοπικές δυνάμεις ιδιοτέλειας» δεν επέτρεψαν ποτέ, να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι ΚΑΙ στην Ελλάδα, με τις «ευλογιές» αλλά και γιατί όχι ΚΑΙ με την Ευθύνη και πρωτοβουλία, αυτών που τους έθεσαν Διεθνώς.

Με 40 χρόνια καθυστέρηση, οι Έλληνες πανηγυρίζοντας, έκαναν ΕΞΟΡΜΗΣΗ για να πετύχουν στόχους, για τους οποίους άλλοι Λαοί, είχαν αρχίσει να εργάζονται να πραγματοποιήσουν πριν 4 δεκαετίες.
Την ώρα όμως που οι Έλληνες έδωσαν δύναμη στον Άνεμο της Αλλαγής για να τους ταξιδέψει στο Ελληνικό Όνειρο της Δημιουργίας, και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, μέσα στο φως, τον γαλάζιο ουρανό και την γαλάζια Θάλασσα, ακριβώς εκείνη την ώρα, ένας άλλος «Καιρός», με…βαρομετρικό χαμηλό, μάζευε σύννεφα και ετοίμαζε «μπουρινι» με εντελώς αντίθετο άνεμο από εκείνον της Αλλαγής.

Στο Διεθνές επίπεδο, οι αξίες  Development, Political Stability, Social Justice), δεν είχαν κανένα πλέον ενδιαφέρον για την Γεωπολιτική. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων που μας ανήγγειλε ένα βραδύ από τηλεοράσεως στις αρχές της δεκαετίας του 1980, O τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπους, και γενικότερα η Παγκοσμιοποίηση είχε άλλες προθέσεις και άλλα σχέδια, πολύ διαφορετικά εκείνων που είχε ανακοινώσει η Αμερική αμέσως μετά τον Πόλεμο.
Αυτοί οι άνεμοι, η Νέα Τάξη Πραγμάτων και η Παγκοσμιοποίηση, ήταν ….Αντίθετοι Άνεμοι, προς τον Άνεμο της Αλλαγής του 1981.  Και ενώ ο Άνεμος της Αλλαγής έσπρωχνε με 40 χρόνια καθυστέρηση στο όραμα της Δημιουργίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, άλλοι μηχανισμοί ετοίμαζαν Θυελλώδεις ανέμους, ακριβώς αντιθέτους.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΣΗ
Από την Σύγκρουση του Ελληνικού Ανέμου της Αλλαγής και των Διεθνών –τεχνητών αλλά τσουναμι- ανέμων της Παγκοσμιοποίησης, η ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ που λειτουργεί σήμερα στην Πατρίδα  μας  διαμορφώθηκε να ταξιδεύει κατά τους ανέμους της Νέας Τάξης Πραγμάτων και της Παγκοσμιοποίησης.

Η Κρατική Μηχανή, λειτουργεί εντελώς αντίθετα, από τις Οντότητες ΚΡΑΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ, ενεργώντας κατά των συμφερόντων αλλά και αυτής της Ύπαρξης των τριών τελευταίων.

Απέναντι σε μια Κρατική Μηχανή, ΞΕΝΗ προς το Ελληνικό Κράτος, την Πολιτεία και της Πατρίδα (Την Ελλάδα και τους Έλληνες), οι Έλληνες αισθάνονται ανασφαλείς και απροστάτευτοι.

Και μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, αναζητούν «ξανά», «προστάτες».
Πέρα και πολύ πιο μακριά από τις εξαγγελίες ενός «αντικειμενικού κράτους», σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, η «Προστασία» είναι απαραίτητη.

Ο Υπογράφων, ο οποίος εκτός από Ακαδημαϊκός, έχει διατελέσει και Νομάρχης, μπορεί να διαβεβαιώσει ότι ενώ δεν έχει ζητήσει ποτέ «ρουσφέτι» (δηλ μια ωφέλεια που αδικεί άλλους και την καρπώνεται κανείς κατά επιλεκτικό τρόπο με η χωρίς αντιπαροχή), έχω ζητήσει πολλές φορές «προστασία»  για την εφαρμογή των αυτονόητων και των νόμιμων για όλους τους Έλληνες. Ζητώ συχνά προστασία, γιατί θέλω να γίνω δεκτός από την Κρατική Μηχανή, χωρίς να με βρίσουν, χωρίς να με ξαποστείλουν… Δηλ ένας λόγος που ζητώ προστασία είναι όχι για μια μεροληπτική αντιμετώπιση μου για προσωπικό όφελος , αλλά απλά για μια Ανθρώπινη και ευγενική συνεργασία (της Κρατικής Μηχανής) μαζί  μου.
Ένας άλλος λόγος που ζητώ «προστασία», είναι για την εκτέλεση Νόμιμων Αποφάσεων. Για να μην καθυστερεί για μήνες ένα θέμα, που δεν το έχουν καν «κοιτάξει», αλλά είναι στο φάκελο πάνω από δυο χρόνια, και ο «αρμόδιος» σηκώνει τα μάτια, χαμογελάει και λέει «δεν έχουμε κάνει τίποτα». Με την παρέμβαση προστασίας επιτυγχάνω αυτό που θα πρέπει να δίδεται σε όλους τους Έλληνες: Ενδιαφέρον για την Υποθεση τους.
Και σας διαβεβαιώ, ότι έχω ζητήσει προστασία, αφού πρώτα -κάθε φόρα χωρίς εξαίρεση- έχω προσπαθήσει να συνεργασθώ με την κρατική μηχανή, χωρίς "μέσον", για να μου επιβεβαιωθεί στην πράξη, ότι η Κρατική Μηχανή, χειρίζεται τον Έλληνα και την Ελληνίδα, με βαναυσότητα, και σκαιότητα, η στην καλύτερη περίπτωση, με αδιαφορία. 

Η Προστασία είναι απαραίτητη και σε άλλα σημεία της Καθημερινότητας, που είναι βάναυση και χυδαία και απαξιωτική της Ανθρώπινης αξιοπρέπειας, απόλυτα συμβατή με το ότι η ΚΡΑΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ υπηρετεί και εξυπηρετεί την Παγκοσμιοποίηση.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΧΈΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ : Από το Σύστημα Πελατείας  στο Σύστημα «Προστασίας».

Αφού ο Έλληνας μπροστά στην κάλπη χρειάζεται έναν προστάτη, έστω και την στιγμή που κακοποιείται, η Ψήφος του είναι χειρότερη και από την Πελατειακή. Γιατί είναι ψήφος προς τον «Προστάτη».
Μέσα στην καταιγίδα των διωγμών, οι Έλληνες κατόρθωσαν να «χτίσουν σχέσεις προστασίας» με πρόσωπα που έχουν την δύναμη να τους προστατεύσουν και σε απλά πράγματα.

Έτσι μπροστά στην Κάλπη  -ένα μέρος του εκλογικού σώματος-  ψηφίζουν όχι γιατί στηρίζουν αυτό που γίνεται, ούτε γιατί εκδικούνται. Ένα βασικό κριτήριο μέρους του εκλογικού σώματος, είναι να μην αλλάξει το σκηνικό και η προσωπική σχέση προστασίας που έχουν –με κόπο και συμβιβασμούς- δημιουργήσει, να χαθεί από μια «ανατροπή».
Έτσι η «Κάλπη» βγάζει ΚΑΙ (επιπλέον όλων των άλλων παραμέτρων που προσδιορίζουν την ψήφο) τα αποτελέσματα  της παραμέτρου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ EXIT POLLS

Η Παράμετρος «Προστασία», μετράει πίσω από το «παραβαν», δεν μετράει όμως,  στα EXIT POLLS.
Επίσης δεν μετράει η σε στενή έννοια ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Pocket Book Theory)
Τα EXIT POLLS απεικονίζουν την επιλογή του ψηφοφόρου, χωρίς να επηρεάζεται από την ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και από την ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑ.

Αυτές και ίσως και άλλες παράμετροι, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ των EXIT POLLS από το τακτικό Εκλογικό Αποτέλεσμα.

Η Μεγάλη Απόκλιση είναι ένα μέτρο, ψήφου η και κατεύθυνσης της ψήφου, με τον ψηφοφόρο απόλυτα αδέσμευτο από Εξάρτηση Πελατειακής Σχέσης , εξάρτηση προστασίας, η άλλες σκοπιμότητες.


Βιβλιογραφια:

 1
 2.     1.     charac teristics and voting patterns - Wiley Online Library
από A ATHINAIOS - ‎1979 - ‎Γίνεται αναφορά σε 1 - ‎Σχετικά άρθρα
29 Μαΐ 2006 - ANDREAS ATHINAIOS and; VINCENT McHALE ... have been closely associated with variations in electoral choice. ... Capecchi, V., et al.

2.     community characteristics and voting patterns in urban greece

από A ATHINAIOS - ‎1979 - ‎Γίνεται αναφορά σε 1 - ‎Σχετικά άρθρα
29 Μαΐ 2006 - ANDREAS ATHINAIOS and; VINCENT McHALE ... of community satisfaction, have been closely associated with variations in electoral choice.

3.     Ibss Poli Sci 29 1980 - Σελίδα 170 - Αποτέλεσμα Google Books

books.google.gr/books?isbn=1136749411 - Μετάφραση αυτής της σελίδας
... 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 ATHINAIOS, Andreas; McHALE, Vincent. ... Fluidita elettoral e classi sociali in Italia: 1968-1976 (Electoral fluidity and ... Raboëie izbirateli V stranah Zapadnoj Ëvropy (The workers as electors in the ...
  1. [PDF]

Inside the Voter's Mind: An Interpretation of Electoral ...

arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=15258Μετάφραση αυτής της σελίδας
από S Alexopoulou - ‎Σχετικά άρθρα
After the death of Andreas Papandreou, Costas Simitis took his place in .... (Athinaios and McHale, 2006) and party identification factors (Chrysoloras, N., 2004.

5.     Similar Search Results - EconBiz

www.econbiz.de/similar/results?mlt...id...Μετάφραση αυτής της σελίδας
Athinaios, Andreas ; McHale, Vincent. Availability. Gemeindewahl ... La participation électorale dans les grandes villes aux élections municipales de mars 1983. Published in ... 2008 - Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss. Author. Ostner, Ilona ... ======================================================================

Οι αναγνωστες που επιθυμουν ας μας γραψουν   ενυπογραφα   
hfnd3@otenet.gr