ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Καλὴν Μετάνοια καὶ Καλὸν Παράδεισο!...

«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλεία σου», 
εἶπεν ὁ ἐκ δεξιῶν μετανοῶν ληστής· καὶ στὸν λόγο του δικαιώνεται ἡ σάρκωση 
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸ πάθος Του, ἡ Σταύρωσή Του, 
μὲ σκοπὸ τὴν Σωτηρία τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. 
Κι ἐκεῖνος ἀνταποκρίνεται στὴν θυσία 
τοῦ Δημιουργοῦ-Θεοῦ του...


«Ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ», 
ἀπαντᾶ ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ· κι ἐκείνη τὴ στιγμὴ 
συνάπτεται ἡ Καινὴ Διαθήκη μεταξὺ τοῦ Θεοῦ 
καὶ τοῦ πλάσματός Του. 
Κι ἑνώνεται πάλι ἡ διαρραγεῖσα ἐκ τοῦ προπατορικοῦ 
ἁμαρτήματος ἀμφίδρομη σχέση, 
ἡ κοινωνία μεταξύ τους...


Ἐκ τῶν κρασπέδων τῆς ὁδοῦ θεατές, 
ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Μαρτυρίου, ἀθλητές·
κι ἐκ τοῦ ἐρέβους τῆς ἀπωλείας, 
εἰς τὴν ἀγκαλιὰ τῆς Σωτηρίας·

ἂς καταστοῦμε κοινωνοὶ καὶ φίλοι, 
συνεργοὶ καὶ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου.


Καλὴν Ἀνάσταση καὶ Καλὸ Πάσχα.
Με αγάπη Χριστού
Ανδρέας Γαλάνης


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΛΑΝΗ.