Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Η ΕΥΡΩΕΛΛΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜIOΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΙΗΣΕΩΣ


Γραφει ο Ιδομενέας Α.Σαρρής


Οι σειρήνες εις την Οδύσσεια ήσαν όντα με γλυκειά φωνή πού ασκούσαν ακαταμάχητη έλξι σε όποιον έσπευδε πλησίον και τον αιχμαλώτιζαν μέχρις θανάτου. Κατά την δεκαετίαν του 1960 στην ΒΔ πλευρά του Ατλαντικού γεννήθηκε μία Σειρήνα (Στρατήγημα) δια να διατηρήσει την παντοδυναμία του δολαρίου της Συνθήκης του BRETTON WOODS (1944). Την εβάπτισαν Παγκοσμιοποίησι και Νέα Τάξι Πραγμάτων (GLOBALIZATION AND NEW ORDER ).
Η Σειρήνα αυτή, με την δύναμι του πληθωριστικού δολαρίου, διείσδυε παντού, και τραγουδούσε την αδελφοποίησι των λαών, την ελεύθερη διακίνησι κεφαλαίων χωρίς σύνορα, και εθνικές αγκυλώσεις, διά τον ελεύθερον ανταγωνισμόν, προς το συμφέρον όλων.
Εις την ανατολική πλευρά του Ατλαντικού μια πρώην ‘Ενωσι Άνθρακος και Χάλυβος μεταλλάχθηκε σε δίδυμη αδελφή τηςπαγκοσμιοποίησεως, υπό την μορφήν οικονομικής ενώσεως, διά την πολτοποίησιν των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, υπό την ονομασίαν EUROPEAN UNION (Eυρωποίησις). Το τραγούδι και αυτής της Σειρήνας μιλούσε δι΄αδελφοποίησι των Λαών, σε ένα Κράτος, μία αγορά 300 εκατομμυρίων κατοίκων, με ενιαίο νόμισμα, νομισματική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξι, απασχόλησι και ασφάλεια. Μία ουτοπία χωρίς όρια.
Πρακτικώς, είναι αδύνατον, 27 χώρες με διαφορετική οικονομία, γλώσσα, θρησκεία ήθη και έθιμα να γίνουν ένα, και να διοικηθούν άνευ δημοκρατικού Συντάγματος και Στρατού. Είναι αδύνατον αυτό το μόρφωμα να πραγματοποιήσει ενιαίο βηματισμό και ανάπτυξι, φορώντας όλοι το ίδιο μέγεθος παπουτσιών, σε όρους επιτοκίων, πληθωρισμού, ελλειμμάτων και χρέους.
Το ελληνικό euro, επιτόκια, πληθωρισμός, ελλείμματα, χρέος, μισθοί, ανάπτυξις, ουδεμίαν σχέσι έχουν με τα αντίστοιχα της Γερμανίας ή άλλων εταίρων. Καμία Χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πλην του Λουξεμβούργου, τηρεί το 3% του ελλείμματος του Συμφώνου Σταθερότητος. Εάν σε αυτό προσθέσουμε την μη απορρόφησι των ελληνικών προϊόντων, τον άκρατο δανεισμό, λόγω ελλείψεως του Εθνικού Νομίσματος, και των εξοπλισμών εκ της μη φυλάξεως, των Ελληνο-ευρωπαϊκών Συνόρων, αποδεικνύεται
του λόγου το αληθές .

Τις Σειρήνες υπεστήριζε, μία ορχήστρα που διέθετε όλα τα
όργανα διαβρώσεως των χρηματοπιστωτικών θεσμών και ελέγχων, δια την κάλυψι και αναπαραγωγή της διαφθοράς , όπως Χρηματιστήρια, Κεντρικές Τράπεζες, Πολιτικοί, Ασφαλιστές, Τραπεζίτες Επενδύσεων (Golden Boys), πλαστικό χρήμα, και ότι καλύτερο διέθετε η εικονική οικονομία. Επίσης στεγαστικά δάνεια μειωμένης αξιοπιστίας (Sub prime lοans), κερδοσκοπικά κεφάλαια (Hedge Funds),και τα CDS (Credit Default Swaps). Τα συμβόλαια παραγώγων υποθηκικών πιστώσεων, έφθασαν τα 60 τρις δολάρια το 2008.
Όσοι επλησίαζαν τις σειρήνες, άκουγαν τα ουρλιαχτά των θυμάτων, εκατομμυρίων ανέργων που έχαναν τις δουλειές τους, βορά των ολιγοπωλίων που είχαν καταλάβει όλο το εύρος της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 15 εκατ. άνεργοι υπολογίζονται το 2010 στις ΗΠΑ, 4 εκατ. στην Γερμανία στις αρχές του 2009, 400.000 προστίθενται μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωσι, μαζί με τα εκατομμύρια Λαθρομεταναστών εξ Ανατολών, οι οποίοι αλλοιώνουν την Εθνολογική δομή των Κρατών της Ευρώπης, πιέζοντας υπούλως τα ημερομίσθια προς το επίπεδο της Κίνας, των 3,5 euro το δεκάωρον.
Στο γόνιμο αυτό έδαφος το 2008 οι Σειρήνες, έκαναν ταμείο, τα χρήματα της παγκοσμίου αποταμιέυσεως, που έκαναν φτερά προς άγνωστη κατεύθυνσι. Τα Media το ονόμασαν παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίσι. Οι Παγκόσμιοι Ηγέτες, αντιμετώπισαν το φαινόμενο προσωρινά, τυπώνοντας καινούργιο χρήμα από τον φρέσκο αέρα της Washington, London, Brussels και Tokyo. Τα Golden Boys επανήλθαν θριαμβευτικά στις θέσεις τους δια να υπηρετήσουν τον επόμενο στόχο που θα είναι η εξάλειψις του Αμερικανικού χρέους των 13 τρίς δολαρίων.
Εις το πανδαιμόνιο αυτό η θεά Κίρκη ήτο απούσα. Στο Πλοίο Ευρωελλάς οι Κυβερνήτες δεν ήσαν Οδυσσείς, δεμένοι στον Ιστό, δια να αποφύγουν τις παγίδες των Σειρήνων. Αντιθέτως, το οδήγησαν προς αυτές, κάτω από ένα πέπλο διαφθοράς, εκφυλισμού και ατιμωρησίας.
Η Ελλάς από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, διά πρώτη φορά εις την ιστορίαν της, ευρίσκεται υπό πτώχευσι, χωρίς να έχει προηγηθεί πόλεμος ή άλλη εθνική συμφορά. Υπάρχει ένα χρέος 750 δισ. euro ( 310 δισ. Δημόσιο,
250 δις. Ιδιωτικό, 190 δισ. Ασφαλιστικό), έλλειψις παραγωγής, 500.000 Άνεργοι, 950.000 Δημόσιοι Υπάλληλοι, και άνω των 2.000.000 Λαθρομεταναστών, που αυξάνονται καθημερινώς με αριθμητική πρόοδο, σε μία γειτονία, που όλοι οι περίοικοι έχουν

εδαφικές διεκδικήσεις. Η άμεση αλλαγή πορείας είναι μονόδρομος και επιτάσσει :
1.- Αποκατάστασι της πραγματικής Δημοκρατίας και των Πυλώνων αυτής που είναι το ήθος η απολογία και η δίκη.
2.- Επαναφορά της πειθαρχίας και της αξιοκρατίας εις τας Ενόπλους
Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.
3.- Επανίδρυσι της Χωροφυλακής και των ΤΕΑ (Τάγματα Εθνικής
Ασφαλείας ) διά την φύλαξι και αστυνόμευσι της υπαίθρου.
4.- Σταδιακή απέλασι των Λαθρομεταναστών.
5.- Στήριξι των Ελλήνων Πολυτέκνων και επίλυσι του
Δημογραφικού Προβλήματος.
6.- Άμεση απομάκρυνσι, των Πολιτικών Κομμάτων από τα Σχολεία,
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
7.- Επαναδιαπραγμάτευσι του χρέους, μείωσι των δημοσίων
δαπανών και της γραφειοκρατίας. Δημιουργία κλίματος
ασφάλειας εις την οικονομία, μετά σταθερού φορολογικού
πλαισίου και φοροαπαλλαγών, δια την προσέλκυσι επενδυτών
και την λειτουργία της εξαγωγικής μας μηχανής.
8.- Ορθολογική αξιοποίησι της δημόσιας ακίνητης περιουσίας δια
την δημιουργία εσόδων.
9.- Εσωτερικός Δανεισμός, και παρουσίασι πλεονασματικού
Προϋπολογισμού, δια την σταθεροποίησι των αγορών.
10.- Επαναφορά του Εθνικού Νομίσματος και τα συνοδεύοντα αυτό
εργαλεία ασκήσεως δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.
Είναι γνωστό ότι από τον 7ον αιώνα πχ, η εκχώρησι του Εθνικού
Νομίσματος μίας χώρας συνεπάγεται τήν υποτέλεια και την
πτώχευσιν αυτής.
11.-Αναδιοργάνωσι των τομέων Ναυτιλίας, Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας, Αλιείας, Κτηνοτροφίας, Γεωργίας, Αρχαιο- Ελληνικού
Πολιτισμού, και όλων εκείνων των τομέων της εθνικής
οικονομίας που διαθέτουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Πρέπει
άμεσα να αυξηθεί η παραγωγή, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
διατροφή του Πληθυσμού, και να διασωθούν οι παραγωγικές
θέσεις εργασίας.
Η Ελλάδα πρέπει να σπάσει τα δεσμά των Σειρήνων της Ευρωποιήσεως και Παγκοσμιοποιήσεως. Πρέπει να ανακτήσει ξανά την ελευθερία της, δια να σταματήσει άμεσα, ο διεθνής διασυρμός της. Τούτο περνάει υποχρεωτικά από την Νέα Δραχμή. Χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει πιθανότητα, άσκησεως Εθνικής Πολιτικής, και ανατάξεως της οικονομίας, άλλως, αναμένει η υποτέλεια, η εξαθλίωσις και ο αφανισμός. Τούτο αποτελεί ύβρι, που θα προκαλέσει την Νέμεσι.
Η Πόλις εάλω. Η ελευθερία απαιτεί αρετή και ανδρεία.
Η υπεράσπισις του Έθνούς, είναι ένα χρέος, πού επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Ιδομενέας Α.Σαρρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: